Vision og Mission

Vores vision

Vores mission

 Den foretrukne partner til automation og validering

 

Optimal compliance – med integritet og arbejdsglæde

Vi vil hjælpe vores kunder, så de kan være sikre på, at produktionen er i compliance og med høj patientsikkerhed, samtidig med at løsningerne er optimale i forhold til regler, standarder, moderne metoder og ikke mindst tidsforbrug.

Vi vil sørge for at vores kunder oplever, at GxP-projekter kan blive mere effektive ved at arbejde modulært og risikobaseret; som fx når vi anvender GAMP til at gøre softwarevalidering enkel.

Vi vil ALTID gå efter den bedste løsning for kunden, uanset om det er hjælp-til-selvhjælp i form af undervisning, udførelse af et helt projekt, eller udvikling af en helt ny løsning. Og uanset om vi skal hjælpe 4 eller 400 timer.

Vi vil til enhver tid modarbejde klicheen om at konsulentvirksomheder kun er interesserede i at sælge timer. Vi insisterer på, at et godt samarbejde er mere end en ’god handel’.

Vi vil sikre en gensidig tillidsfuld relation mellem to parter, der vil det fælles bedste med arbejdsglæden og integriteten i behold.