GAMP og ISO

ISO 9001 certificering

Hos Confirm A/S er vi certificeret efter den internationale standard for kvalitetsledelse, ISO 9001:2015. Vi bygger broen mellem GAMP og ISO og som ISO-certificeret virksomhed forsøger vi, at gøre det lettere for vores kunder at auditere os. Vi ser det som et naturligt skridt at oprette et kvalitetsledelsessystem, hvor vi har forpligtet os til at overholde en række retningslinjer omkring kundetilfredshed, kvalitet, forbedringstiltag og leverandørstyring.

Confirms kvalitetsledelsessystem omfatter derfor også følgende områder indenfor automation, kvalificering og validering af udstyr og processer primært i GxP-industrien…

  • Konsulentydelser
  • Projekteksekvering
  • Kursusvirksomhed

For os er ISO 9001-certificeringen ikke blot et stykke papir, men en mulighed for at udvikle vores virksomhed – dette gælder for så vidt både udvikling af kompetencer og potentialer hos vores medarbejdere samt udvikling af kvaliteten og spændvidden på vores ydelser og produkter. Certificering er et værdifuldt redskab i forbindelse med optimering af virksomhedens processer og sikkerhed for kvalitet, så vi kan være på forkant med ændrede kundekrav og et stadigt mere kvalitetsbevidst marked.