Projekter

Vi tilbyder kvalificerings- og valideringsydelser til den pharmaceutiske industri. Vi har stor erfaring med projektledelse, og står derfor gerne for valideringsprojekter, samt for indkøb og kvalificering af f.eks. nyt laboratorieudstyr, større klimafaciliteter, autoklaver eller lignende.

Vore kompetencer dækker alle projektets faser lige fra design til idriftsættelse. Vi har både eksperter indenfor automation og validering og vi kan derfor fremme valideringsprocessen ved at arbejde tværfagligt.

Confirm har bred erfaring med såvel udarbejdelse af dokumentation som den praktiske udførelse af validerings- og kvalificeringstest i henhold til både danske, europæiske og amerikanske krav.

Vi kan hjælpe med….

  • Projektstyring
  •  Design, designdokumentation og design review
  •  Risikoanalyse – FMECA, HACCP og FMEA
  •  Valideringsplaner
  •  Ændringssager
  •  Kravspecifikation (URS)
  •  Commissioning (FAT/SAT)
  •  Kvalificering (IQ/OQ/PQ)